Just another WordPress site

Yêu Người Như Thế Đó

Yêu người như thế đó Người bỏ người ra đi Lời thề bay theo gió Gió ơi gió bay cao Thôi từ nay còn nói năng gì.
Yêu người như thế đó Nên lỡ một lầm hai Tình ngờ đâu tan vỡ Thôi còn nói yêu ai Thôi từ nay còn *** yêu ai.
Anh vẫn hỏi lòng anh từng ngày Tại sao em phụ anh cho đành lòng Anh vẫn hỏi lòng anh từng giờ Tình em hay tình loài bươm bướm bay.
Yêu người như thế đó Nên lỡ một lầm hai Người đừng rao bán nữa Chuyện vàng đá năm xưa Khi mình tôi chọn kiếp bơ vơ .

Nhạc Sống Pro .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Yêu người như thế đó Người bỏ người ra đi Lời thề bay theo gió Gió ơi gió bay cao Thôi từ nay còn nói năng gì.
Yêu người như thế đó Nên lỡ một lầm hai Tình ngờ đâu tan vỡ Thôi còn nói yêu ai Thôi từ nay còn *** yêu ai.
Anh vẫn hỏi lòng anh từng ngày Tại sao em phụ anh cho đành lòng Anh vẫn hỏi lòng anh từng giờ Tình em hay tình loài bươm bướm bay.
Yêu người như thế đó Nên lỡ một lầm hai Người đừng rao bán nữa Chuyện vàng đá năm xưa Khi mình tôi chọn kiếp bơ vơ .
Người đừng rao bán nữa Chuyện vàng đá năm xưa Khi mình tôi chọn kiếp bơ vơ .

HẾT!

Chờ Anh Trong Đêm

Nghe trong gió có tiếng của anh Nghe trong đêm có tiếng anh về
8012
2103
3