Just another WordPress site

Trăm Mến Ngàn Thương

Từ khi hoa lá tô thắm cuộc đời Từ khi manh áo sưởi ấm lòng người Tìm trong hơi gió tìm trong tiếng tiêu Tôi viết nên cung nhạc chiều để ca ngợi tình yêu Một yêu non
nước như mối tình đầu Là yêu quê hương mảnh đất đẹp màu Và tha thiết nữa là em với tôi Khi tiếng tim chung nhịp rồi đường đời ta có đôi Yêu thương trăm đường thương Hồ
Gươm lạc hướng Áo tím sông Hương Tôi đưa em về quê nghèo nhưng đất mẹ Tôi dệt vần thơ đây miền Nam nắng mưa Bài ca thương mến tôi viết còn dài Dài theo năm tháng gửi gắm
vào đời Để cho muôn thế hệ sau tiếng tôi không tắt trên môi mọi người Chung niềm yêu với tôi

Nhạc Sống Pro .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Từ khi hoa lá tô thắm cuộc đời Từ khi manh áo sưởi ấm lòng người Tìm trong hơi gió tìm trong tiếng tiêu Tôi viết nên cung nhạc chiều để ca ngợi tình yêu Một yêu non
nước như mối tình đầu Là yêu quê hương mảnh đất đẹp màu Và tha thiết nữa là em với tôi Khi tiếng tim chung nhịp rồi đường đời ta có đôi Yêu thương trăm đường thương Hồ
Gươm lạc hướng Áo tím sông Hương Tôi đưa em về quê nghèo nhưng đất mẹ Tôi dệt vần thơ đây miền Nam nắng mưa Bài ca thương mến tôi viết còn dài Dài theo năm tháng gửi gắm
vào đời Để cho muôn thế hệ sau tiếng tôi không tắt trên môi mọi người Chung niềm yêu với tôi

HẾT!

Bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo!

Vui lòng tắt chặn quảng cáo theo video bên dưới để website truy cập nhanh hơn nhé!

×