Just another WordPress site

Thiệp Hồng Viết Tên Em

Hôm ấy anh đi mình với mình vừa quen Tình nung chưa thành tên Đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng
Tình yêu như tờ giấy trắng, như nước êm xuôi giữa dòng Thì hôm nay người đi, nụ hoa yêu vừa hé
Chỉ xin giữ ân tình mình anh nhé Sống cho kỷ niệm Quá khứ tuy úa màu Tương lai mình gần nhau
Biên cương không mây, xanh màu lá rừng Nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng Ngày mai đến bâng khuâng
Và vui nếp chinh nhân Đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quen Em từ lúc chia ly ...bạn bè bắn tin về
Hôm nay mùa đông, mai kia là thu đến Dù ngày đêm xa vắng, vẫn hoài nhớ nhau Anh biết khi đi là cách biệt người quen,
mà nhớ nhiều là em Đêm nay trời núi rừng, nhịp canh thay bằng tiếng súng
Nửa trăng nghiêng đồi chếch bóng Như xé hoang vu núi rừng Đời chinh nhân mộng mơ
Bài thơ chưa đoạn cuối Ngày mai chép thêm vần vào, em ơi Viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tên em vào được không

Nhạc Sống Pro .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Hôm ấy anh đi mình với mình vừa quen Tình nung chưa thành tên Đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng
Tình yêu như tờ giấy trắng, như nước êm xuôi giữa dòng Thì hôm nay người đi, nụ hoa yêu vừa hé
Chỉ xin giữ ân tình mình anh nhé Sống cho kỷ niệm Quá khứ tuy úa màu Tương lai mình gần nhau
Biên cương không mây, xanh màu lá rừng Nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng Ngày mai đến bâng khuâng
Và vui nếp chinh nhân Đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quen Em từ lúc chia ly ...bạn bè bắn tin về
Hôm nay mùa đông, mai kia là thu đến Dù ngày đêm xa vắng, vẫn hoài nhớ nhau Anh biết khi đi là cách biệt người quen,
mà nhớ nhiều là em Đêm nay trời núi rừng, nhịp canh thay bằng tiếng súng
Nửa trăng nghiêng đồi chếch bóng Như xé hoang vu núi rừng Đời chinh nhân mộng mơ
Bài thơ chưa đoạn cuối Ngày mai chép thêm vần vào, em ơi Viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tên em vào được không
Viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tên em vào được không

HẾT!

Chờ Anh Trong Đêm

Nghe trong gió có tiếng của anh Nghe trong đêm có tiếng anh về
8012
2103
3