Just another WordPress site

Chờ Anh Trong Đêm

Nghe trong gió có tiếng của anh Nghe trong đêm có tiếng anh về Em giật mình ngỡ như anh đang bên cạnh em
Một lần nữa nước mắt lại rơi Một lần nữa không thấy anh về Em lại buồn ngồi ngẩn ngơ chờ anh
Một mình em trong đêm thâu Ngắm bầu trời lung linh ánh sao Lòng em thấy nhớ anh nhớ thưở nào
Mình cùng đi trên con đường xưa Cùng say đắm với bao mộng mơ Mà giờ đây sao lẻ loi chỉ riêng mình em
Rồi mùa thu đang dần qua Khi mùa đông cô đơn đến đây Lòng xơ xác trông giá băng em nhớ anh nhiều
Đôi hàng mi em mong lệ rơi Mùa đông rét giá băng người ơi Em muốn thét đến xé tan màn đêm
Nghe trong gió có tiếng của anh Nghe trong đêm có tiếng anh về Em giật mình ngỡ như anh đang bên cạnh em
Một lần nữa nước mắt lại rơi Một lần nữa không thấy anh về Em lại buồn ngồi ngẩn ngơ chờ anh
Nghe trong gió có tiếng của anh Nghe trong đêm có tiếng anh về Em giật mình ngỡ như anh đang bên cạnh em
Một lần nữa nước mắt lại rơi Một lần nữa không thấy anh về Em lại buồn ngồi ngẩn ngơ chờ anh

Nhạc Sống Pro .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Rồi mùa thu đang dần qua Khi mùa đông cô đơn đến đây Lòng xơ xác trông giá băng em nhớ anh nhiều
Đôi hàng mi em mong lệ rơi Mùa đông rét giá băng người ơi Em muốn thét đến xé tan màn đêm
Nghe trong gió có tiếng của anh Nghe trong đêm có tiếng anh về Em giật mình ngỡ như anh đang bên cạnh em
Một lần nữa nước mắt lại rơi Một lần nữa không thấy anh về Em lại buồn ngồi ngẩn ngơ chờ anh
Nghe trong gió có tiếng của anh Nghe trong đêm có tiếng anh về Em giật mình ngỡ như anh đang bên cạnh em
Một lần nữa nước mắt lại rơi Một lần nữa không thấy anh về Em lại buồn ngồi ngẩn ngơ chờ anh
Nghe trong gió có tiếng của anh Nghe trong đêm có tiếng anh về Em giật mình ngỡ như anh đang bên cạnh em
Một lần nữa nước mắt lại rơi Một lần nữa không thấy anh về Em lại buồn ngồi ngẩn ngơ chờ anh

HẾT!

Chờ Anh Trong Đêm

Nghe trong gió có tiếng của anh Nghe trong đêm có tiếng anh về
8012
2103
3