Just another WordPress site

10 Năm Đợi Chờ

Mười năm rồi anh xa em như chim xanh quên tổ tội tình Mười năm rồi em bơ vơ Ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ
Một người đi quên nẻo về Người tình ơi sao vẫn chờ Sao vẫn đợi vẫn chờ tin anh cho buồn tuổi xanh.
Mười năm rồi anh lanh quanh vui say trong câu hát nụ cười Tình yêu đầu anh buông trôi Ði theo lời thề non hẹn biển
Giờ còn đâu bao lời thề Ðã thành mây bay không về Nay trong đời chỉ còn em thôi hỡi người tình ơị
Hôm nay anh về chiều nghiêng bóng xế Ðường quanh co dù quanh cũng có lối về Lối đi về ngập đầy hương hoa
Người tình ta đó. Mười năm qua như một giấc mơ Hạnh phúc quanh đây nhưng anh nào ngờ
Mãi đi tìm hình bóng vu vơ Chân lạc loài chân bước ngu ngơ Tình yêu nào đưa chân anh thôi lanh quanh quay trở về nhà
Tình yêu đầu em cho anh Chưa một lần thề non hẹn biển Mà tình yêu sao vẫn đầy
Lòng thủy chung em vẫn chờ Anh bây giờ chỉ còn em thôi hỡi người tình ơị.!!!

Nhạc Sống Pro .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Mười năm rồi anh xa em như chim xanh quên tổ tội tình Mười năm rồi em bơ vơ Ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ
Một người đi quên nẻo về Người tình ơi sao vẫn chờ Sao vẫn đợi vẫn chờ tin anh cho buồn tuổi xanh.
Mười năm rồi anh lanh quanh vui say trong câu hát nụ cười Tình yêu đầu anh buông trôi Ði theo lời thề non hẹn biển
Giờ còn đâu bao lời thề Ðã thành mây bay không về Nay trong đời chỉ còn em thôi hỡi người tình ơị
Hôm nay anh về chiều nghiêng bóng xế Ðường quanh co dù quanh cũng có lối về Lối đi về ngập đầy hương hoa
Người tình ta đó. Mười năm qua như một giấc mơ Hạnh phúc quanh đây nhưng anh nào ngờ
Mãi đi tìm hình bóng vu vơ Chân lạc loài chân bước ngu ngơ Tình yêu nào đưa chân anh thôi lanh quanh quay trở về nhà
Tình yêu đầu em cho anh Chưa một lần thề non hẹn biển Mà tình yêu sao vẫn đầy
Lòng thủy chung em vẫn chờ Anh bây giờ chỉ còn em thôi hỡi người tình ơị.!!!
Anh bây giờ chỉ còn em thôi hỡi người tình ơị.!!! Anh bây giờ chỉ còn em thôi hỡi người tình ơị.!!!

HẾT!

Chờ Anh Trong Đêm

Nghe trong gió có tiếng của anh Nghe trong đêm có tiếng anh về
8012
2103
3